OBS! Portalen kommer att stängas ner!

Material för delkurs 1 och 3 är inte längre tillgängligt. Övriga delar kommer stegvis att tas bort under våren 2019.

Vi hänvisar till TYAs nya fortbildningsmaterial för YKB.

Välkommen till TYAs YKB-portal!

Här kan du som är YKB-lärare logga in och hämta det kursmaterial som används på förarkurserna.

I portalen hittar du övningar, spelregler, spelkort, Powerpoint-presentationen, filmer och mycket mer.

Om du är lärare för flera YKB-kurser använder du samma inloggning för att hämta material till alla kurser du har tillgång till.